Tinnitus behandling


På grunn av lange ventelister og kapasitetsproblemer har vi inntaksstopp på pasienter som tar kontakt eller henvises på grunn av tinnitus ut 2021. Det finnes flere som tilbyr bistand til mennesker som strever med tinnitus, blant annet flere privatpraktiserende audiopedagoger og andre med hørselsfaglig bakgrunn. 

 

Hørselssenteret tilbyr behandling for tinnitus som baserer seg på TRT (Tinnitus Retraining Therapy). Terapien handler om å forstå de kroppslige reaksjonene som er en følge av plagsom tinnitus, opplæring i hvordan hørselssystemet fungerer og hvordan et tinnitussignal kan oppstå.  Lydterapi er også et viktig element i behandlingen, samt avspenning, fokuseringstrening med mer.


Hørselssenteret vil også kartelegge om det foreligger andre diagnoser som nedsatt hørsel eller nedsatt lydtoleranse. Dette  kan være en medvirkende faktor til utviklingen av plagsom tinnitus og som kan kreve en egen tilnærming/behandling.


 
 

Tinnitus er en lydoppfattelse som oppleves i øret eller i hodet. En lyd som ikke er forårsaket av en ytre lydkilde, men som utelukkende skyldes aktivitet i det auditive nervesystem i hørselssystemet vårt. Det regnes at 10 – 15% av befolkningen har tinnitus og at 10-20 % av denne gruppen har plagsom tinnitus, klinisk signifikant tinnitus.

For å kunne forstå hvordan tinnitus kan utvikle seg til klinisk signifikant tinnitus,  plagsom tinnitus, må en forstå hvordan hjernen behandler tinnitussignalet i hjernen. Tinnitussignalet hos mennesker med plagsom tinnitus har ubevisst blitt klassifisert som noe viktig og ”truende” som må følges med på. Hjernen vår er konstruert på en slik måte at den skal oppdage ting som kan være truende for oss og da sette oss i beredskap for å håndtere den potensielle trusselen. Hvis tinnitussignalet blir assosiert med noe negativt kan det autonome nervesystem settes i økt beredskap noe som blant annet kan føre til høyere puls, økt adrealin, økt pust og økt muskelspenning. Denne økte beredskapen fører til at oppmerksomheten mot tinnitussignalet øker og som igjen fører til økt fokus rettet mot tinnitussignalet. Det blir en ond sirkel som har en forsterkende effekt. Selv ved en lav beredskap kan dette over tid resultere i utmattelse, høyt nivå av stress, søvnvansker og generelt ubehag.Kontakt:

Ring oss gjerne eller send en e-post.

Audiopedagog Gjendem; audiopedagog.gjendem@gmail.com eller telefon: 459 10 915

Audiopedagog Moen; gro.anita@audiopedagogmoen.no eller telefon: 900 12 093