Audiopedagog Gjendem, Terese Stople Gjendem

Tidlig i utdanningsløpet fattet jeg interesse for hørselsrelaterte utfordringer og kognisjon. Våren 2019 ferdigstilte jeg dermed min mastergrad ved Universitet i Oslo. Min masteroppgave var en valideringsstudie, hvor målet var å oversette og kvalitetsikre den norske versjonen av spørreskjemaet Hyperacusis Questionnaire (HQ) til bruk for behandlere av nedsatt lydtoleranse rundt om i landet.


Utdanning og kurs:

 • Bachelor i spesialpedagogikk, 2014-2017

 • Master i spesialpedagogikk/audiopedagogikk med sertifisering i Wechsler-testene, 2017-2019

 • Masterclass on Specialised Cognitive Behavioural Therapy for management of Tinnitus, Hyperacusis and Misophonia (2021)
Audiopedagog Moen, Gro Anita Aarreberg MoenStartet å jobbe med hørsel i 2002 som kommunal hørselskontakt. I 2015 startet jeg opp som privatpraktiserende audiopedagog, etter å ha fått mastergrad i audiopedagogikk ved NTNU. Masteroppgaven jeg skrev hadde problemstillingen; ”Hvordan opplever eldre med presbyacusis sin kommunikasjonshverdag? Hvilke mestringsstrategier tar de i bruk og hva oppleves som avgjørende for å opprettholde godt kommunikativt samspill med andre?”. 

Som privatpraktiserende audiopedagog ble jeg raskt interessert i nedsatt lydtoleranse og tinnitus og har spesialisert meg i å jobbe med dette.


Utdanning og kurs:

Utdanning:

 • Psykologi grunnfag, NTNU, 1999.

 • Spesialpedagogikk grunnfag, UiO. 2000.

 • Spesialpedagogikk mellomfag, UiO. 2001

 • Master i spesialpedagogikk, fordypning audiopedagogikk, NTNU, 2015.

 • Kognitiv terapi for depresjon og angstlidelser, NFKT, 2018.

 • Nevroutviklingsfortyrrelser med fordypning på autisme, NTNU, 2019.


Kurs og workshop:

 • Tinnitus & Hyperacusis Therapy Masterclass v/ H. Aazh, ved Birkbeck University of London. (2015).

 • Decreased Sound Tolerance, workshop (P. & M. Jastreboff 2016)

 • TRT, Tinnitus Retraining Therapy for Management of Tinnitus & Hyperacusis. Hos P. & M. Jastreboff, (2017).

 • Hyperacusis assessment & brief intervention workshop, Tinnitus & Hyperacusis Therapy Specialist Clinic v/H. Aazh, (2017)

 • Decreased Sound Tolerance (hyperacusis and misophonia) and their treatments. Hos P. & M. Jastreboff, (2018).

 • Tinnitus Course, British Tinnitus Association. Hos Baguley, McKenna, McFerran og Culhane. (2018).

 • Kognitiv atferdsterapi for insomni

 • Masterclass on Specialised Cognitive Behavioural Therapy for management of Tinnitus, Hyperacusis and Misophonia (2021).

Konferanser:
Tinnitus – en folkehelseutfordring? (HLF, 2016).

3rd International Conference on Hyperacusis. (H. Aazh,2017).

4th International Conference on Hyperacusis. (H. Aazh 2019). 

Diverse:

 
prev next
 
 

Link til masteroppgaven: Hørselstap og kommunikasjon. En kvalitativ studie av seks eldre med presbyacusis. Audiopedagog Moen

 https://core.ac.uk/download/pdf/52113981.pdf

Link til masteroppgaven:


 

Foredrag som vi har holdt:

Her kommmer informasjon om foredrag som vi har holdt: