Hørselssenteret tilbyr behandling for nedsatt lydtoleranse, hyperakusis og misofoni.


 
 


De fleste av oss har ulike preferanser når det gjelder ulike lyder og lydnivå, men disse lydene begrenser oss ikke i vårt daglige liv.
Å leve med nedsatt lydtoleranse kan beskrives som å leve med en ekstra sensitiv hørsel, hvor lyd og lyder på et normalt lydnivå blir opplevd som overdrevent høyt. Terskelen for når lyd oppleves som ubehagelig eller forstyrrende er lavere enn normalt. Dette kan ha stor påvirkning på livskvaliteten til de som lever med nedsatt lydtoleranse og rammer både sosialt, arbeid og utdanning og fritid. 
Nedsatt lydtoleranse kan for de fleste behandles, slik at lyder enten blir normalisert eller at man får en økt toleranse for lyder og det blir lettere å leve med den nedsatte lydtoleransen.

Hørselssenteret tilbyr behandling for nedsatt lydtoleranse og skreddersyr behandlingen til hver enkelt, slik at den er tilpasset dine behov.
Hyperakusis er et resultat av en unormal forsterkning i hørselssystemet, en forsterkning som kan skje både i de perifere og sentrale delene av hørselssystemet vårt. En person med hyperakusis reagerer negativt på lyden på grunn av lydens karakteristikk, lydstyrke og toneområde. Lydens betydning og i hvilken sammenheng den blir presentert i er ikke relevant


Gjør spesifikke lyder deg sprø eller sint? Trigger spesifikke lyder frem en negativ emosjonell respons hos deg? Misofoni er karaktisert av en økt kroppslig og følelsesmessig reaksjon på en lyd. Styrken på lyden har ikke noe å si, man kan reagerer på svake så vel som sterke lyder.
Hørselssenteret tilpasser behandlingen individuelt i forhold til hver enkelt pasient, dets behov og tilleggsutfordringer. Behandlingen handler om å forstå tilstanden (direkte rådgivning), lydterapi, avspenningsøvelser, eksponeringsøvelser med mer.


Behandlingen baserer seg på  TRT (Tinnitus Retraining Therapy), progressiv muskelavspenning og kognitiv atferdsterapi. 
Behandlingen krever at pasienten jobber med hjemmelekser mellom hver time, eventuelt i samarbeid med foreldre eller andre voksne med tanke på barn.


Har du behov for audiopedagogisk rådgivning for nedsatt lydtoleranse trenger du henvisning fra fastlege eller ØNH spesialist om behandling hos audiopedagog. Behandlingen dekkes i sin helhet av HELFO, ingen egenandel.


Send henvisningen til:

Hørselssenteret
Soltunvegen 1
4050 SolaHørselssenteret har erfaring med å jobbe med nedsatt lydtoleranse hos mennesker som har ulike nervoutviklingsforskjeller, som for eksempel autisme og ADHD. Ta kontakt for å høre mer om tilbudet vårt.

 

Ring oss gjerne eller send en e-post.

Audiopedagog Moen; gro.anita@audiopedagogmoen.no eller telefon: 900 12 093

Audiopedagog Gjendem; audiopedagog.gjendem@gmail.com eller telefon: 459 10 915