Hørselstap


Hørselssenteret tilbyr individuell audiopedagogisk rehabilitering og rådgivning til barn og voksne med ulike hørselsvansker. Eksempler på en audiopedagogisk oppfølging hos audiopedagog kan være: 


  • Kartlegging av dine hørselsrelaterte utfordringer.

  • Informasjon og kompetanseheving om hørsel, ditt hørselstap og hvordan dette kan påvirke dine muligheter til å oppfatte og være deltakende i det kommunikative og sosiale fellesskapet.

  • Høretaktikk og kommunikasjonsstrategier - Hvordan kan du og de nære rundt deg legge til rette for at du skal kunne oppfatte lettere.

  • Systematisk lyttetrening med cochlea implantat (CI) for å skille mellom språklydene og bedre taleoppfattelsen. Lyttetrening kan også være aktuelt for høreapparatbrukere.

  • Veiledning og opptrening i bruk av hørselstekniske hjelpemidler, for å få best mulig utnyttelse av disse.Har du behov for audiopedagogisk rådgivning trenger du henvisning fra fastlege eller ØNH spesialist om behandling hos audiopedagog. Alle hørselsrelaterte diagnoser påføres henvisningen, legg gjerne også ved kopi av audiogrammet. Behandlingen dekkes i sin helhet av HELFO, ingen egenandel. 

Send henvisningen til: 


Hørselssenteret
Soltunvegen 1
4050 Solaprev next


Ring oss gjerne eller send en e-post.

Audiopedagog Moen; gro.anita@audiopedagogmoen.no eller telefon: 900 12 093

Audiopedagog Gjendem; audiopedagog.gjendem@gmail.com eller telefon: 459 10 915