Audiopedagogisk rådgivning og rehabilitering

Audiopedagog Moen

Tinnitus
Nedsatt hørsel og kommunikasjon
Nedsatt lydtoleranse Hyperakusis
Audiopedagogisk rådgivning og rehabilitering 

Audiopedagog Moen jobber som privatpraktiserende audiopedagog med mønsteravtale fra Helfo. 

Audiopedagogisk behandling for alle diagnoser, unntatt tinnitus, dekkes av HELFO. Henvisning fra lege må foreligge før behandling igangsettes.


Audiopedagog Moen sin rådgivning tar sikte på å gi deg med ulike hørselsutfordringer:

* Informasjon og kompetanseheving om ditt eget hørselstap.

* Kartlegging av de ulike utfordringene et hørselstap kan medføre og hvordan du selv kan jobbe for å meste disse utfordringene best mulig.
*Opplæring i bruk av hørselstekniske hjelpemidler som høreapparat, samtaleforsterkere, FM, Rogerpen m.m for å oppnå best mulig utnyttelse av disse.

* Veiledning og kompetanseheving av nærpersoner, arbeidsplass og andre i din nære krets hvis behov.

* Opplæring i strategier - høretaktikk - for å sikre god kommunikasjon i ulike situasjoner.

* Lyttetrening for å bedre lytteferdighetene ved høreapparat. Lyttetrening med cochlea implantat (CI) for å bedre taleoppfattelsen.


Audiopedagog Moen har også videreutdannelse innen tinnitus og hyperakusis (nedsatt lydtoleranse) og tilbyr rådgivning og behandling for både tinnitus og hyperakusis. Behandling for tinnitus blir ikke dekket av Helfo og må betales etter egne takster.Kontaktinformasjon:


Audiopedagogisk behandling dekkes gjennom Lov om folketrygd §5-10 med henvisning fra lege. Dette gjelder de fleste hørselsrelaterte diagnoser, unntatt tinnitus som må betales etter egne takster.